JIŘÍ HYŠKA

Narozen:
29. srpna 1978 v Jablonci nad Nisou

Vzdělání:
1993–96 Střední odborné uciliště v Jablonci nad Nisou, obor brusič skla
1996–00 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, oddělení broušeného skla

Zaměstnání:
od roku 2002 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, oddělení broušeného skla

Zahraniční stáže:
Stáž ve firme Grand Crystal Museum na Taiwanu v Taipei

Účast na výstavách:
1998 Sympozium Together – 30 let floatu v uměleckém skle, Glaverbel Czech, Teplice v Čechách
1999 For Glass Habitat ’99
2000 Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou, výstava SUPŠS Železný Brod
2000 Design Centrum v Praze, k výročí založení SUPŠS Železný Brod
2001 New Design, výstaviště Praha
2002 Talente 2002, Německo, Mnichov
2002 Městská galerie, Rychnov u Jablonce nad Nisou
2003 Státní archiv v Semilech
2003 Design českého skla, Praha
2004 New Czech glass, Heller Gallery, New York, USA
2005 Galerie My, Jablonec nad Nisou
2005 La Escuela Checa de Vidrio de Železný Brod, Alcorcon, Španělsko

Ceny:
1999 Grand prix junior (atypický talíř)
2002 Talente 2002 (broušená mísa)